Aktuelt


Stengt uke 28

20. juni 2022 kl. 08:17

Vi holder stengt i uke 28 pga ferieavvikling. Ved akutte henvendelser ber vi om at dere kontakter Fredholt legesenter på tlf 31 41 00 00.

Anne Cathrine Bergh tar ut permisjon

1. juni 2022 kl. 15:33

Anne Cathrine Bergh går ut i permisjon fom 01.06.22 tom 31.10.22 og Nora Rudi vil være vikar for henne i denne perioden. 

Fysisk oppmøte legetime ved covid i husstand

10. februar 2022 kl. 10:07

Grunnet sårbar bemanningssituasjon pga. nåværende smittetrykk i samfunnet er det ønskelig at legekonsultasjoner med pasienter som har smitte i husstanden gir beskjed om dette og kan få videokonsultasjonen, evt. utsetter timen sin.

Dere kan da sende melding via e-kontakt på Helsenorge om dette, eller ringe legekontoret.

Arbeidstid for Anne Cathrine Bergh og Nora Rudi

14. januar 2022 kl. 14:50

Anne Cathrine Bergh har 50% vikar på sin fastlegeliste, Nora Rudi.

Anne Cathrine jobber mandag+fredag, samt onsdager i oddetallsuker.

Nora jobber tirsdag+torsdag, samt onsdager i partallsuker. 

Info til covid-positive

13. desember 2021 kl. 08:21

Grunnet svært mange påviste koronatilfeller i Drammen siste periode, har Smittesporingsteamet i kommunen ikke mulighet til å ringe de med påvist smitte fortløpende, og det kan derfor ta lengre tid enn tidligere før de smittede får telefon fra smittesporer. Aktuell info kan derfor leses på:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona

Det er også mulig å ringe koronatelefon for informasjon i vanlig arbeidstid: 32 04 44 44. 

Videre oppdatert informasjon om isolasjonstid kan leses på:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/opphevelse-av-isolasjon/

Vi bruker munnbind

19. november 2021 kl. 08:50

På grunn av det totale smittetrykket med både covid 19 og andre luftveisvirus, ønsker vi at alle pasienter hos oss bruker munnbind. 

Influensavaksine

30. september 2021 kl. 09:17

Influensavaksinering tilbys tirsdager og torsdager i oktober/november. Det må bestilles time til dette, det tilbys ikke drop in av smittevernhensyn. Man kan selv gå inn på Helsenorge og bestille time digitalt, velg da "vaksinering". 

Det vil være viktig at man møter til oppsatt tid, og det er fint om man har på seg løst tøy, slik vil vaksineringen gå mer effektivt. Man kan ikke møte om man har symptomer på luftveisninfeksjon eller har feber.

Dersom man tilhører en av risikogruppene, er det et egenandelstak på 50, - for vaksineringen. For personer med frikort vil vaksineringen være gratis. De som ikke tilhører en av risikogruppene må betale oppsatt pris.

Liste over risikogrupper kan leses her:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Bestill time digitalt eller ta kontakt med legekontoret for å sette opp time til influensavaksinering!

Lejla Hamzic går ut i svangerskapspermisjon

28. juni 2021 kl. 11:59

Lejla Hamzic går ut i svangerskapspermisjon 05.07.21 -31.03.22. Kristian Ronold vil vikariere for henne i denne perioden. 

Janssen vaksinen

11. juni 2021 kl. 08:55

Vi ønsker å informere våre pasienter om at det ikke vil bli mulig å få foreskrevet Janssen vaksinen av legene på legesenteret. Denne beslutningen er tatt på bakgrunn av anbefaling fra FHI da det i den aktuelle aldersgruppen vil være høyere risiko for alvorlige bivirkninger av vaksinen enn alvorlig forløp med Covid-19 infeksjon. 

Ny lege ved Svensedammen legesenter!

5. januar 2021 kl. 09:24

Nora Rudi har begynt å jobbe sammen med fastlege Anne Cathrine Bergh. De to vil dele uken mellom seg og samarbeide om pasientene på Bergh sin pasientliste. Nora Rudi vil være tilstede tirsdag og torsdag og onsager i lik uke. Anne Cathrine Bergh vil være tilstede de resterende dagene. 

Influensavaksine

2. september 2020 kl. 08:27

Influensavaksineringen i år vil foregå på avsatte dager i uke 42 og 43. Det må bestilles time for dette, vi vil ikke tilby drop in i år, av smittevernhensyn.

Det vil være viktig at man møter til oppsatt tid, og det er fint om man har på seg løst tøy, slik vil vaksineringen gå mer effektivt. Man kan ikke møte om man har symptomer på luftveisninfeksjon eller har feber.

FHI har bestemt at det frem til 1. desember kun vil være risikogruppene som skal få vaksinen. Mer informasjon om dette finnes her https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine/

 

Ta kontakt med legekontoret for å sette opp time til influensavaksinering!

Ved luftveissymptomer

19. mars 2020 kl. 09:55

Drammen legevakt har opprettet egen Luftvegsklinikk. Dette er gjort for å ikke utsette pasienter og ansatte for potensiell smitte mtp coronaviruset. Det er viktig at pasienter med luftveissymptomer inkludert halsvondt henvender seg til sin fastlege som vil enten per telefon eller videokonsultasjon vurdere om man behøver å bli tilsett av lege på Luftvegsklinikken eller om symptomene er så milde at man kan avvente og se det an.

Videokonsultasjoner

19. mars 2020 kl. 09:44

Vi ønsker å gjøre våre pasienter oppmerksomme på at vi nå tilbyr videokonsultasjoner. Prisen er den samme som for vanlig konsultasjon. Barn under 16 år, gravide og de med frikort betaler ikke egenandel. Dette gjør vi etter råd fra Folkehelseinstituttet og Drammen kommune for å minimalisere smittespredning og risiko. 

Ved videokonsultasjon vil du motta en link på sms på angitte timetidspunkt. Det er vikig at du er tilgjengelig på telefonen som om du skulle møtt opp til time, du vil bli satt i et digitalt venterom om det er noe forsinkelse fra legen sin side. Du bør også sitte uforstyrret, i et godt opplyst rom, og helst ha øretelefoner. 

 

 

 

Koronavirus

12. mars 2020 kl. 13:57

Kontrolltime på legekontoret? Ring oss om du er forkjølet, hoster, har feber, kanskje det er best å utstte timen.

Har du vært i utlandet og har symptomer på koronavirus infekjson, eller vært i kontakt med smittede? IKKE GÅ INN PÅ LEGESENTERET!

RING OSS PÅ TLF 32254830 OG VI VIL HJELPE DEG, ELLER SEND OSS SMS VIA HELSERESPONS-APPEN. 

Vi ønsker at pasientene kontakter oss elektronisk, legen vil besvare dine spørsmål fortløpende.

 

Oppmøte timer

30. august 2019 kl. 09:40

Vi ser i økende grad at pasienter ikke møter til bestilte timer, og heller ikke avbestiller. Dette gjør at ventetiden for andre pasienter blir unødvendig lengre. 

Vi ønsker å presisere at avtalte legetimer som ikke skal benyttes,  må avbestilles senest 24 timer før (ved time mandag gjelder det fredagen før). 

Det er også viktig at pasienter kommer til avtalt tidspunkt/klokkeslett. 

Slik vil det bli bedre utnyttelse av legetimene og kortere ventetid for deg! 

Barn og unges helserettigheter

24. mai 2018 kl. 14:22

Vi får ofte forespørsler fra foreldre ang saker som har å gjøre med ungdommen deres mellom 16 og 18 år.

Man er helserettslig myndig når man er 16 år. Det vil si at vi som helsepersonell som hovedregel har taushetsplikt ovenfor foreldre til barn mellom 16 og 18 år. Vi ønsker at ungdommen selv skal ta kontakt med oss, og at dette respekteres av hensyn til de unge selv. 

Se linken her for mer info om dette: 

https://helsenorge.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-unge

Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boostervaksine) hvert tiende år

8. mars 2018 kl. 13:36

Ikke alle vaksinene du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at voksne tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert tiende år.

Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise. Vaksinen kan settes hos oss. 

Viktig å ta vaksinen på nytt

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ca. hvert tiende år for å sikre individuell beskyttelse, men også for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (som polio og difteri) komme tilbake.

Usikker på om du trenger ny dose?

Via tjenesten Mine vaksiner kan du sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Informasjonen i Mine vaksiner baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon. Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Kontakt oss for å avtale tid for vaksinering, eller kom innom oss i resepsjonen. 

Pasientpost

17. oktober 2017 kl. 14:46

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du få en SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.

Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med helserespons. 

Nytt nasjonalt legevaktsnummer

1. september 2015 kl. 14:12

Fra 1.september innføres nytt nasjonalt legevaktsnummer: 116 117

Fra da vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobiltelefon, og er gratis.

Oppgavefordelingen mellom legevakt og fastlege endres ikke. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av fastlegen.