Hopp til hovedinnhold

Hva vi kan tilby


Kontoret tilbyr fastlegetjenester med konsultasjon hos fastlege.

Allmennmedisin er et bredt fag der legene skal kunne noe om det meste. Vårt utgangspunkt vil være å få til et godt samarbeid med deg om problemet og hva som kan gjøres. Svært ofte søker vi råd hos hverandre eller hos spesialist på sykehus.  

Vi mottar pasienter i alle aldre, fra nyfødte barn til svært gamle. Avhengig av problemstillingen gjør vi allmennmedisinske undersøkelser og helsekontroller. Vi gjør gynekologiske undersøkelser med celleprøver fra underlivet. Vi setter inn og fjerner spiraler. Vi setter også inn  p-stav i huden.

Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium. Her gjør vi vanlige blodanalyser. Andre prøver utføres i samarbeid med andre medisinske laboratorier. Vi tar hjerteprøve(EKG), pusteprøve (spirometri) og foretar enklere kirurgiske inngrep. 

Når det er nødvendig henviser vi videre til spesialist. I en slik henvisning må problemstillingen fremgå. Vi må beskrive  hvilke undersøkelser som er gjort og forklare behovet for en spesialistvurdering. Vi henviser ikke til spesialist uten at det er gjort en klinisk vurdering av fastlege i forkant. Det skal være en medisinsk grunn til henvisningen.

 

Svangerskapskontroll

Våre fastleger tilbyr svangerskapskontroll gjennom hele svangerskapet og etterkontroll seks uker etter fødsel. Din fastlege kan tilby oppfølging av normale svangerskap, behandling av vanlige tilstander i svangerskapet og sykemelde ved behov. Vi henviser til videre oppfølging ved sykehuset når det er nødvendig. Vi samarbeider med jordmor der dette er den gravides ønske.

Vi kan tilby informasjon og veiledning om ultralyd, ernæring i svangerskapet, tobakk og alkohol, medisinbruk, normale plager, arbeidssituasjoner, trygderettigheter, fødselsforberedende kurs, genetisk veiledning og fosterdiagnostikk og psykisk helse i svangerskapet og etter fødsel.

Ved hver svangerskapskontroll skal den gravide ha med seg urinprøve fra samme morgen, samt helsekort for gravide, som hun får utdelt ved første svangerskapskontroll.

 

Oppfriskningsvaksiner

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjons-programmet, trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon anbefales mot sykdommene stivkrampe, difteri og kikhoste. Dette bør gjøres ca. hvert 10. år og gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter er dette spesielt viktig for helsepersonell. Ved reise til land hvor poliosmitte forekommer, bør det også gis oppfriskningsvaksine mot polio.

Stivkrampevaksine(tetanus): 

Gis i forbindelse med sårskade. Det gjøre da en vurdering av såret og vaksinasjonsstatus og hvilken av stivkrampevaksinene som skal anbefales.

Boostrix polio (vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio):

Denne vaksinen gis til voksne og barn som er grunnvaksinert, men der det har gått mer enn 10 år siden siste dose. I praksis vil dette si de fleste voksne over 25 år.   

Influensa:

Influensavirusene endrer seg fra år til år. Dette er bakgrunnen for at årlig influensavaksine anbefales følgende grupper:

  • alle over 65 år
  • alle med kronisk sykdom
  • gravide etter 12. svangerskapsuke
  • alvorlig overvektige
  • helsepersonell

Vanligvis kommer høstens nye influensavaksine i september/oktober.

Pneumokokkvaksine(mot lungebetennelse):

Denne gir en beskyttelse mot lungebetennelse som er forårsaket av pneumokokkbakterien. Denne vaksinen anbefales til følgende grupper:

  • Hjerte- og lungesyke
  • alle friske eldre over 65 år
  • personer uten milt

Vaksinen bør fornyes hvert hvert tiende år hos de fleste. Noen må ha ny dose allerede etter 3 og 5 år, avhengig av antistoff nivå. Dette avklares med legen. 

Reise

Når det gjelder reisevaksiner i forbindelse med langvarige utenlandsopphold, anbefaler vi time ved Smittevernkontoret i Drammen.  Mer informasjon om deres tilbud finnes på Drammen kommunes hjemmeside. "Vaksinasjon og smittevern"

Generelt om vaksinasjon hos oss

Etter at en vaksine er blitt satt ved vårt kontor, sender vi informasjon om dette til den nasjonale vaksinedatabasen SYSVAK. Alle kan hente sin egen oversikt over satte vaksiner ved innlogging i   minevaksiner.no

Vaksiner settes av helsesekretær. Ved alle vaksiner er det en teoretisk mulighet for en allergisk reaksjon. Derfor skal alle som får en vaksine vente i 20 minutter på legekontoret etter at injeksjonen er satt. 

Dersom man ønsker andre vaksiner, som vaksine mot HPV (humant papillomavirus), TBE (flåttbåren hjernebetennelse), drikkevaksine mot turistdiare, må man høre med legen om det kan skrives resept, slik at man kan kjøpe vaksinene på apoteket.

Folketrygden dekker ikke utgifter ved vaksinasjon av voksne (utover noen spesielle grupper). Dette medfører at alle (også personer med frikort og evt gravide) må betale for både å få satt vaksinen og selve vaksinen.