Aktuelt


Årets influensavaksine har kommet!

10. oktober 2019 kl. 10:42

Målgruppene for vaksinen vil i all hovedsak som tidligere være alle over 65 år, kronisk syke barn og voksne samt gravide etter 12. svangerskapsuke. For mer detaljert info, se

http://www.fhi.no/tema/influensa/influensavaksine

Vaksinen kan settes i forbindelse med avtalt legekonsultasjon, eller man komme innom legesenteret for drop-in. 

Oppmøte timer

30. august 2019 kl. 09:40

Vi ser i økende grad at pasienter ikke møter til bestilte timer, og heller ikke avbestiller. Dette gjør at ventetiden for andre pasienter blir unødvendig lengre. 

Vi ønsker å presisere at avtalte legetimer som ikke skal benyttes,  må avbestilles senest 24 timer før (ved time mandag gjelder det fredagen før). 

Det er også viktig at pasienter kommer til avtalt tidspunkt/klokkeslett. 

Slik vil det bli bedre utnyttelse av legetimene og kortere ventetid for deg! 

Fastlegedagen 5. desember!

5. desember 2018 kl. 08:56

Fastlegeordningen er en av de største suksessene i norsk helsetjeneste. Fastlegene sørger for at alle har et stabilt og trygt sted å gå, uavhengig av hva slags helseplager man har, om man er ung eller gammel, fattig eller rik.

Derfor arrangerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om fastlegeordningen er, og vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt.

 

Årets influensavaksine har kommet!

25. september 2018 kl. 14:26

Målgruppene for vaksinen vil i all hovedsak som tidligere være alle over 65 år, kronisk syke barn og voksne samt gravide etter 12. svangerskapsuke. For mer detaljert info, se

http://www.fhi.no/tema/influensa/influensavaksine

Vaksinen kan settes i forbindelse med avtalt legekonsultasjon, eller man komme innom legesenteret for drop-in. 

Barn og unges helserettigheter

24. mai 2018 kl. 14:22

Vi får ofte forespørsler fra foreldre ang saker som har å gjøre med ungdommen deres mellom 16 og 18 år.

Man er helserettslig myndig når man er 16 år. Det vil si at vi som helsepersonell som hovedregel har taushetsplikt ovenfor foreldre til barn mellom 16 og 18 år. Vi ønsker at ungdommen selv skal ta kontakt med oss, og at dette respekteres av hensyn til de unge selv. 

Se linken her for mer info om dette: 

https://helsenorge.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-unge

Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boostervaksine) hvert tiende år

8. mars 2018 kl. 13:36

Ikke alle vaksinene du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at voksne tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert tiende år.

Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise. Vaksinen kan settes hos oss. 

Viktig å ta vaksinen på nytt

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ca. hvert tiende år for å sikre individuell beskyttelse, men også for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (som polio og difteri) komme tilbake.

Usikker på om du trenger ny dose?

Via tjenesten Mine vaksiner kan du sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Informasjonen i Mine vaksiner baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon. Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Kontakt oss for å avtale tid for vaksinering, eller kom innom oss i resepsjonen. 

Pasientpost

17. oktober 2017 kl. 14:46

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du få en SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.

Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med helserespons. 

Nytt nasjonalt legevaktsnummer

1. september 2015 kl. 14:12

Fra 1.september innføres nytt nasjonalt legevaktsnummer: 116 117

Fra da vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobiltelefon, og er gratis.

Oppgavefordelingen mellom legevakt og fastlege endres ikke. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av fastlegen.